Provozovatel internetového obchodu 66Shop.cz:
Blanka Soukupová
P.O.Box 42
513 01 , Semily
Česká Republika
IČO: 14962373
Nejsme plátci DPH
Telefon: +420721612688, +420606309958
Email: info@66shop.cz, objednavky@66shop.cz
Obchodníci:
Blanka Soukupová, +420721612688, blanka.soukupova@66shop.cz
Michael, +420606309958,
Honza, , jan.soukup@66shop.cz


 


Nákupní řád
1.ÚVOD
1.1Tento nákupní řád ustanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu 66Shop.cz, Blankou Soukupovou (dále jen prodejce) a zákazníkem (dále jen kupující).


2.OBJEDNÁVKA
2.1Objednávku je možné učinit on-line košíkovým systémem, telefonicky, e-mailem, nebo poštou.
2.2Jakákoliv forma objednávky zmíněná v bodě 2.1 je závazná po telefonickém potvrzení.
2.3Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Cena je sjednána v okamžiku telefonického potvrzení objednávky.
2.4Objednáním zboží kupující akceptuje nákupní řád a reklamační řád vystavený prodejcem.
2.5Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.
2.6Kupní smlouva vstupuje v platnost až po zaplacení a převzetí zboží kupujícím.
2.7Objednané zboží se stává majetekem kupujícího až po zaplacení a převzetí zboží.
2.8Objednáním zboží kupující dává souhlas prodávajícímu k používání osobních údajů k interním potřebám prodávajícího. Viz. odstavec 7.1.
2.9Dopravní náklady hradí kupující dle tarifu zvoleného dopravce. Balné neúčtujeme.


3.REKLAMACE
3.1Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem provozovatele internetového obchodu 66Shop.cz a příslušnými zákony České republiky.


4.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dnů od bezkontaktního dodání zboží. Zboží, na které chce kupující uplatnit zmíněné právo, musí být kompletní a s originálním dokladem o koupi.
4.2Při odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 4.1, nebo 4.2 je kupující povinen doručit zboží na adresu prodejce na vlastní náklady.


5.PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
5.1Prodávající má za povinost splnit závaznou objednávku kupujícího, zboží odeslat v dohodnutém termínu.
5.2Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad.
5.3Po odstoupení kupujícího od smlouvy provede prodávající posouzení a finanční plnění požadavku bez zbytečných odkladů.
5.4Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy.
5.5Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující odmítne objednané zboží převzít.
5.6Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí, změní-li se výrazně cena, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
5.7 Dle zákona na ochranu osobních údajů se prodávájící zavazuje k neposkytnutí osobních údajů třetím osobám.


6.PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
6.1Kupující je povinen uvést prodávajícímu osobní údaje potřebné k úspešnému plnění objednávky.
6.2Finanční plnění provede kupující v řádném termínu.
6.3Kupující převezme zboží v řádném termínu.
6.4Není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku kupujícího, má kupující právo od objednávky odstoupit.
6.5Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy dle zákona č. 367/2000.
6.6Požádá-li kupující prodejce o výmaz osobních údajů z databáze musí tak prodávající bez prodlení učinit.


7.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1 Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Podle nařízení Evproského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen GDPR), se prodávající stává správcem osobních údajů. Dokončením objednávky kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím za účelem plnění smluvního vztahu, jehož součástí může být předání kontaktních údajů dopravci. Prodávající prohlašuje, že nebude zpracovávat poskytnuté osobní údaje za účelem marketingu ani rozesílání jiných reklamních sdělení. Osobní údaje jsou uchovávány po nezbytnou dobu v elektronické podobě v systému e-shopu, dále v elektronické a tištěné podobě za účelem splnění zákonných daňových povinností podnikatele. Správce prohlašuje, že podnikl dostatečná technická a bezpečnostní opatření k zabezpečení osobních údajů. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na výmaz.


8.UPOZORNĚNÍ KUPUJÍCÍM
8.1 www.fair-cod.cz - obchod zabezpečen proti nekorektním zákazníkům Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 300-,Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty a manipulační poplatky), budou postoupeny společnosti Deredes s.r.o ( www.checkout.cz) k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení.


9.ZÁVĚR
9.1Potvrzením objednávky se nákupní řád prodávajícího stává pro kupujícího závazným.
9.2Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle platných zákonů, norem a předpisů.


 


Máte-li dotaz k nákupnímu řádu, zeptejte se prodavače:

 
E-mail:     
 
Dotaz/Question: